Evropa: Na jakých dětech záleží?

Každé ráno, ve chvíli těsně před tím než se probudíme, jsme všichni stejní.

Stejně jako oblečení, které nosíme, se začne dostavovat naše identita:

Chlapec, dívka, muž, žena, dítě, dospívající, dospělý, senior. Doktor, malír, řidič, účetní, vedoucí, učitel, student. Francouz, Američan, Čech, obyvatel Latinské Ameriky, Brit, Afričan, Rom, Evropan.

V září 2015 byla naše první chvíle po probuzení stejná – ale pak se to začalo měnit.

Lidé, kteří hledají útočiště před válkou a chudobou jsou v pohybu, Evropa se otřásá teroristickými útoky, lidé a jejich vůdci reagují…

Představte si, že se jednoho dne ráno probudíte a ten pocit, že jsme stejní, nezmizí. Nejte si vědomí žádných rozdílů a vyrazíte na cestu…

Každý koho potkáte se zabývá otázkou identity – “Kdo jsme? Kdo jsou oni?”

Evropa: Na jakých dětech záleží? zkoumá otázku, která by neměla existovat.

Pošlete své šestileté dítě, aby bylo pokusným králíkem?

Pokud je mírou zdraví a úspěchu společnosti dobré prospívání té nejzranitelnější minority, jak na tom jsme?

Máme jen dvě možnosti.

Jedna možnost je vydržet to….dívat se na to, jak vaše dítě trpí, stydí se….nebo to vzdát.

Pětiletým, šestiletým dětem jejich maminky a tatínkové říkají “Drž se od toho člověka dál. Nehraj si s ním.”

Co v této době změn nejvíce potřebujeme?

Kdo jsou ti učitelé, kteří jsou schopní probudit a trasformovat děti, které by jinak byly zapomenuty?

Je vzdělání hybnou silou, která stojí za udržením demokracie?

Ptáme se, kdo jsme, tak abychom mohli být lepší…

Kdo jsme?

Kam jdeme?

Evropa: Na jakých dětech záleží?

“Europe: Which Children Matter?” explores a question that should not exist.

The film explores the discrimination some children in Europe face, as well as the successes of inclusive, multi-ethnic, multicultural learning environments in which all children, regardless of background, thrive.

Prosím podpořte projekt!

Help support the post-production and outreach phase of ``Evropa: Na jakých dětech záleží?”

 

Sponzoři

This film has been supported in part by

The Foundation Open Society Institute

in cooperation with the Roma Initiatives of the Open Society Foundations

The Council of Europe

Dosta! campaign

for fighting stereotypes against Roma

“Názory vyjádřené ve filmu nejsou oficiálním stanoviskem Rady Evropy.”

prameniHome